ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Դ. Ռ. Հայրապետյան
«Որոշման ընդունման հոգեբանություն», «Համակարգչային հոգեախտորոշում» դասընթացների ուսումնական ծրագրեր
Textbooks
«Որոշման ընդունման հոգեբանություն», «Համակարգչային հոգեախտորոշում» դասընթացների ուսումնական ծրագրեր
Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2008 թ., 56 էջ
Textbooks |