ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ա. Սիմոնյան
Ա. Գրիգորյան
Երևանի պետական համալսարանի գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշներ (2003-2009)
Academic Books
Երևանի պետական համալսարանի գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշներ (2003-2009)
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009 թ., 104 էջ
Academic Books | Society