ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ալեքսանդր Սաֆարյան
Աշոտ Սողոմանյան
Թուրքերենի դասագիրք, հինգերորդ հրատարակություն
Academic Books
Թուրքերենի դասագիրք, հինգերորդ հրատարակություն
(Երաշխավորվել է ՀՀ ԿԳՆ կողմից որպես դասագիրք բուհերի ուսանողների համար), դասագիրք ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2013
Academic Books | Language and Linguistics