ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Օտարերկրյա դատարանների քաղաքացիական գործերով կայացված դատական ակտերի ճանաչումը և կատարումը ՀՀ-ում
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2014, 224 էջ

ISBN 978-5-8084-1823-3
Academic Books | Law