ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Իրավունքի աղբյուրների հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում
Տեսագործնական վերլուծություն, Երևան: ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014, 208 էջ
Academic Books | Law