ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ռ. Ա. Նահապետյան
Հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը
Հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը
Ուսումնամեթոդական ծրագիր ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի «Ազգագրություն» մասնագիտացմամբ մագիստրատուրայի մասնագիտական դասընթացի ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 1-16