ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ոչ հավասարակշռական թերմոդինամիկա (գործնական առաջադրանքներ և վարժություններ)
Ուսումնամեթոդական աշխատանքԵրևան, ԵՊՀ հրատ., 2013թ., էջ 46
Academic Books | Chemistry