ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հանրային կապերը զանգվածային հաղորդակցության համակարգում
Դասախոսություններ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 72 էջ

ISBN 978-5-8084-1864-6

Դասախոսությունները նախատեսված են հանրային կապերի մասնագետների, դասախոսների և ուսանողների համար:

Դասախոսություններն ընթերցողին հնարավորություն կտան ծանոթանալ հաղորդակցության տեսակներին, հաղորդակցական հմտություններին, տեղեկատվության փոխանակման գործընթացին, արդյունավետ շփման կանոններին, հանրային կապերի մասնագետի գործառույթներին, վերջինիս աշխատանքային գործիքներին:


Դասախոսությունների վերջում զետեղված է հանրային կապերի մասնագետին անհրաժեշտ եզրութների բացատրական բառարան:

Academic Books | Society