ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Կ. Ռ. Գրիգորյան
Կառուցվածք - ռեակցիոնունակության կապի ուսումնասիրությունը միջուկային մագնիսական ռեզոնանսի մեթոդով
Կառուցվածք - ռեակցիոնունակության կապի ուսումնասիրությունը միջուկային մագնիսական ռեզոնանսի մեթոդով
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2001, 12 էջ