ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Գեղամ Պետրոսյան
Միջազգային կազմակերպություններ
Միջազգային կազմակերպություններ
Մագիստրատուրայի «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտացմամբ դասընթացի ծրագիր, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2006թ., 14 էջ