ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Համբարձում Առաքելյան հրապարակախոսը
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 112 էջ

ISBN 978-5-8084-1873-8

Աշխատանքն առաջին փորձն է գիտական ամբողջական ուսումնասիրություններ կայացնելու հետարծրունյան շրջանի «Մշակը»` սկզբնաղբյուրների, արխիվային և գրական նյութերի հիման վրա:

Նախատեսված է լրագրողների, լրագրագետների և ընթերցող լայն հանրության համար:

Academic Books | Language and Linguistics