ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Դրո
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 920 էջ + 16 էջ ներդիր

ISBN 978-5-8084-1901-8

Համլետ Գեւորգյանի «Դրո» պատմագիտական աշխատությունը ներկայացնում է հայ ժողովրդի ռազմական եւ պետական ամենանշանավոր գործիչներից մեկի՝ Դրաստամատ Կանայանի կյանքն ու գործուն էությունը, որն անմնացորդ նվիրում է հայ ժողովրդի ազգային-ազատագրական պայքարին եւ Հայոց պետականության վերստեղծման ու վերակառուցման գործին: Պատմական իրողությունները ներկայացնում են 20-րդ դարասկզբի այն անցքերը, որոնց ոգին ու կազմակերպիչն էր մենագրության հերոսը՝ Դրոն:

Academic Books | History