ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները
Մեթոդական ցուցումներ, գլխ. խմբագիր՝ Ռ. Մարկոսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 72 էջ

ISBN 978-5-8084-1897-4

Սույն աշխատանքում ներկայացվում են գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները, որոնք կարող են օգտակար լինել ուսանողների և ասպիրանտների համար:

Academic Books | Society