ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Լույսի բևեռացումը և նրա հետազոտումը
Ուս. ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 68 էջ

ISBN 978-5-8084-1878-3

«Լույսի բևեռացումը և նրա հետազոտումը» ուսումնական ձեռնարկի նպատակն է օգնել Ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանողներին համակողմանիորեն ըմբռնելու լույսի բևեռացման նկարագրության և փորձարարական ուսումնասիրության առանձնահատկությունների հետ կապված մի շարք նրբություններ:

Այն կարող է օգտակար լինել նաև հարակից ֆակուլտետների փորձարարներին, օպտիկայի բնագավառի ճարտարագետներին, ինչպես նաև նրանց համար, որոնց հետաքրքրում են բևեռացված լույսի գործնական կիրառությունները գիտության մեջ ու տեխնիկայում:

Academic Books | Physics