ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ջրերի մաքրումը մակերևութային ակտիվ նյութերից
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 58 էջ

ISBN 978-5-8084-1863-9

Աշխատանքում ներկայացված են ջրերում ՄԱՆ-երի որակական և քանակական որոշման, ջրերից ՄԱՆ-երի հեռացման եղանակները:

Աշխատանքը նախատեսված է Էկոլոգիական քիմիա և Քիմիա բաժիների ուսանողների, բնապահպանության և ջրային ռեսուրսների ոլորտի մասնագետների համար:

Academic Books | Biology