ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
La politique et la diplomatie par les textes
Edition de l’Université d’Etat d’Erévan, 2014, 138 pages

ISBN 978-5-8084-1918-6

«La politique et la diplomatie par les textes»-ը դիվանագիտական և իրավաքաղաքական բառապաշարի դասավանդման ուսումնական ձեռնարկ է: Ձեռնարկի հիմնական նպատակն է ֆրանսերեն տիրապետող անձանց նշված բառապաշարի մատուցումը:

Ձեռնարկը բաղկացած է 6 բաժիններից, որոնցից յուրաքանչյուրը ներառում է դիվանագիտության, մասամբ նաև` քաղաքական և իրավաքաղաքական ոլորտներին նվիրված տեքստեր և դրանց առնչվող վարժություններ: Վարժությունները հնարավորինս նպաստում են դիվանագիտական և իրավաքաղաքական μառապաշարի դյուրին յուրացմանը և տեքստերում տեղ գտած նյութի ամրապնդմանը:

Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ֆրանսերեն ուսումնասիրող ուսանողների համար: Այն կարող է նաև օգտակար լինել ֆրանսիական բաժնի ուսանողների, թարգմանիչների և ֆրանսերեն ուսումնասիրող այլ անձանց համար:

Academic Books | Politics