ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Բառգրքույկ. նոր և նորակազմ բառեր հայերենում
Բառարան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 80 էջ

ISBN 978-5-8084-1849-3

Ներկայացվող բառգրքույկը ընդգրկում է նորահայտ և քիչ հայտնի բառեր հայերենում, որոնք ստեղծվել են վերջին շրջանում օտար բառերի փոխարեն. դրանք հնարավորություն են տալիս ամբողջական պատկերացում կազմել հայերենի բառապաշարային տեղաշարժերի մասին և միաժամանակ շրջանառության մեջ դնել մի շարք նորակազմ հայերեն բառեր:

Բառգրքույկը օգտակար կարող է լինել ուսուցիչների, լրագրողների, ուսանողների և առհասարակ հայերենի հարցերով հետաքրքրվողների համար:

Dictionaries | Explanatory Dictionary