ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Սոցիալական ինքնության պահպանման հիմնախնդիրները ՀՀ գյուղական համայնքներում
Հետազոտական ուսումնասիրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 198 էջ

ISBN 978-5-8084-1902-5

Գրքում ներկայացված են ՀՀ գյուղական համայնքներում սոցիալական ինքնության դրսևորման, պահպանման և վերարտադրության հիմնախնդիրները: Այդ տեսանկյունից, դիտարկվել են ՀՀ գյուղական համայնքներում սոցիալական փոխհարաբերությունների փոփոխության առանձնահատկությունները, իրականացվող սոցիալական քաղաքականության և գյուղական համայնքների վերարտադրության հիմնախնդիրները, մասնավորապես անդրադարձ է արվել աշխատանքի դերի ու նշանակության քննությանը:

Գիրքը տպագրվել է ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ ֆինանսավորմամբ: Գրքում ներկայացված հետազոտությունն իրականացվել է հայ-բելառուսական համատեղ գիտական նախագծի՝ ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ի կողմից տրամադրվող ֆինանսական աջակցության շրջանակներում: Աշխատությունը նախատեսված է ՀՀ գյուղական համայնքների հիմնախնդիրներն ուսումնասիրող, դրանով հետաքրքրվող մասնագետների, ուսանողների և հանրության լայն շրջանակների համար:

Academic Books | Society