ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Արդիականության մարտահրավերները. Փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ
Հոկտեմբեր 10-12, 2014, ԵՊՀ 95-ամյանկին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու:

Խմբ. խորհուրդ` Բաղդասարյան Ա., Ավանեսյան Հ. և ուրիշներ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 492 էջ

Academic Books | Philosophy