ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայկական միգրացիոն ցանցերի ձևավորման և գործառնման որոշ հարցեր
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 56 էջ

ISBN 978-5-8084-1989-6

Գրքում ներկայացված են ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի կողմից հատկացված գիտական դրամաշնորհի շրջանակներում 2013-2015 թթ. իրականացված ուսումնասիրության արդյունքները, որոնք վերաբերում են հետխորհրդային տարիներին միգրացիոն գործընթացների հետևանքով հայաստանյան համայնքների ներսում ավանդական սոցիալական փոխկապվածությունների և ներքին համայնքային սոցիալական ցանցերի փոխակերպման, վերազգային միգրացիոն ցանցերի ձևավորման և գործառնման առանձնահատկություններին: Գիրքը նախատեսված է արդի միգրացիոն գործընթացներով հետաքրքրվող մասնագետների, դասախոսների և ուսանողների համար:

Academic Books | Society