ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Տարեգիրք - 2013
Գլխ. խմբագիր՝ Հ. Սարգսյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 736 էջ

ISBN 978-5-8084-1861-5

Տարեգրքում ներկայացված է տնտեսագիտական ուսումնասիրությունների ընդարձակ շրջանակ: Հիմնականում պահպանելով նախորդ թողարկման խորագրերը` երրորդ թողարկումը ներառում է երկարատև կայուն տնտեսական զարգացման արդիական հիմնախնդիրներին և բնակչության շարժերին նվիրված բաժիններ:

Academic Books | Economics and Finance