ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հասկացման անխուսափելիությունը
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2015, 398 էջ

ISBN 978-5-8084-1971-1

Մենագրությունն ընդգրկում է հասկացման մասին փիլիսոփայական ուսմունքի` հերմենևտիկայի զարգացման հիմնական փուլերը` շարադրված դրանց հիմնադիր ներկայացուցիչների` Ֆրիդրիխ Շլայերմախերի, Վիլհելմ Դիլթայի, Մարտին Հայդեգերի և Հանս-Գեորգ Գադամերի գաղափարների վերլուծության հիման վրա: Հասկացման մասին հետարդիական պատկերացումները ներկայացված են Ժակ Դերիդայի հղացքով, որը ծագումնաբանորեն աղերսված լինելով հուսեռլ-հայդեգերյան բներևութաբանությանը, հանդես է գալիս որպես վերջինիս հակոտնյան: Հետազոտությունը լրացված է Վիլհելմ Դիլթայի «Հերմենևտիկայի ծագումը» հոդվածի հայերեն թարգմանությամբ, ինչպես նաև օգտագործված հերմենևտիկակական եզրերի հակիրճ բացատրական բառարանով: 

Academic Books | Philosophy