ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հարկային մարմնի քննությանը ենթակա իրավախախտումները և հարկային վեճերի լուծման արտադրական կարգը ՀՀ-ում
Երևան: ԵՊՀ, 2013թ., 300 էջ
Academic Books | Law