ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր
Ուսանողների, ասպիրանտների և երիտասարդ գիտնականների միջազգային գիտաժողով : Նյութերի ժողովածու /Խմբ. խորհ.՝ Հ.Լ. Սարգսյան և ուրիշ.; Երևան : ԵՊՀ հրատ., 2013., 210 էջ
Academic Books | Economics and Finance