ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Մեթոդական ուղեցույց ուսանողների գիտելիքների ստուգման ու գնահատման եղանակների և ընթացակարգի վերաբերյալ
Ուղեցույց, խմբ. Վ. Գաբրիելյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 32 էջ

ISBN 978-5-8084-1927-8

Ուղեցույցում մանրամասն ներկայացվում է գիտելիքների ստուգման մեթոդների, հատկապես գրավոր աշխատանքների կազմակերպման, անցկացման և գնահատման ողջ ընթացակարգը` ԵՊՀ կանոնակարգին համապատասխան:

Ուղեցույցը նախատեսված է ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի դասախոսների և ուսանողների համար:

Academic Books | Language and Linguistics