ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և գործնական կիրառումը
Academic Books
Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և գործնական կիրառումը
Վալեսյանի ծննդյան 80 և գիտամանկավարժական գործունեության 55-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերը) / Խմբ. խորհ.՝ Ա. Ավագյան և ուրիշ.; Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, 378 էջ
Academic Books | Geography