ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Տարեգիրք – 2011 Տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Academic Books
Տարեգիրք – 2011 Տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Գիտական հոդվածների ժողովածու, գլխ. խմբագիր՝ Հ. Լ. Սարգսյան
Academic Books | Economics and Finance