ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Սոցիալական դիրքորոշումների ձևավորումը զանգվածային լրատվամիջոցներով
Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2015, 216 էջ

ISBN 978-5-8084-1950-6

Գրքում ներկայացված են մեդիաազդեցության հիմնական գործոնի` սոցիալական դիրքորոշման ձևավորման տեսության գիտական մոտեցումներն ու ժամանակակից ընկալումները: Սոցիալական դիրքորոշումների ձևավորման տեսությունը միջանկյալ մոտեցում է, որը ներառում է սոցիոլոգիայի, սոցիալական հոգեբանության և մեդիաազդեցության ոլորտները: Գրքում լայն անդրադարձ կա կոնկրետ լրատվամիջոցների գործունեությանն ու դրանց ազդեցության հետևանքներին, որոնք փաստարկված են հեղինակի կողմից կատարված մի շարք հետազոտությունների արդյունքներով: Գրքում նախատեսված է լրագրողների, սոցիոլոգների, հոգեբանների, ինչպես նաև մեդիաազդեցությամբ հետաքրքվող լայն շրջանակների համար:

Academic Books | Psychology