ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Թաթուլը
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 576 էջ + 8 էջ ներդիր

ISBN 978-5-8084-1953-7

Գիրքը ներկայացնում է Հայաստանի Ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյա­ նի մասին Ռաֆայել Սահակյանի «Արծվապաշտ երկիր» վեպը, ինչպես նաև Թաթուլի մասին պատմող լուսանկարներ և առանձին հեղինակների հոդված­ ներ ու հուշեր:

Academic Books | Society