ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ֆրիդրիխ Նիցշեն մշակույթի համատեքստում
Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 454 էջ

ISBN 978-5-8084-1981-0

Ժողովածուն ընդգրկում է ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի արտասահմանյան գրականության ամբիոնի կազմակերպած «Ֆրիդրիխ Նիցշեն մշակույթի համատեքստում» միջազգային գիտաժողովի (1-3 հոկտեմբերի 2013) նյութերը, որոնցում բազմակողմանիորեն ներկայացվում և մեկնաբանվում են Նիցշեի հարուստ ժառանգության կապերն ու առնչությունները արդի մշակույթի հետ

Academic Books | Philosophy