ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հոբելյանական գիտական նստաշրջան` նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին
Հատոր 5. Աստվածաբանություն, Ժուռնալիստիկա, Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն, Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն, Եր.,ԵՊՀ հրատ.,2010,348 էջ
Academic Books | Economics and Finance