ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Կիրառական երկրաբանության և աշխարհագրության արդի հիմնահարցերը
Academic Books
Կիրառական երկրաբանության և աշխարհագրության արդի հիմնահարցերը
Պրոֆեսոր Պերճ Սերգեյի Բոշնաղյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու : 2010 թ. նոյեմբեր 18-19 / Գիտաժող. նախ.՝ Մ.Ա. Գրիգորյան; ԵՊՀ հրատ., 2011, 364 էջ
Academic Books | Geography