ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Լ. Քարիմյան
Կրոնագիտության դպրոցները
Academic Books
Կրոնագիտության դպրոցները
«Կրոնների պատմություն» մագիստրոսական ծրագրի պարտադիր դասընթացի ուսումնական ծրագիր (կազմ. Լ. Քարիմյան), ԵՊհ հրատ., 2011
Academic Books | Theology