ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ա. Հ. Թաթոյան
Մարդու իրավունքների պաշտպանության եվրոպական չա­փանիշները ՀՀ քրեական դատավարությունում
Academic Books
Մարդու իրավունքների պաշտպանության եվրոպական չա­փանիշները ՀՀ քրեական դատավարությունում
Դասընթացի ծրա­գիր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011
Academic Books | Law