ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն. Մաս I
Երևան, ԵՊՀ հրատ., Մաս I, 2015, 288 էջ

ISBN 978-5-8084-1977-3

Գրքում տրված են նախնական տեղեկություններ բյուրեղային ցանցի կառուցվածքի և դինամիկայի, բյուրեղային կապի տեսակների, բյուրեղային ցանցի ջերմային ու դիէլեկտրական հատկությունների մասին:

Նախատեսված է Երևանի պետհամալսարանի ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետների,Արցախի պետհամալսարանի բնագիտական ֆակուլտետի, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի կիբեռնետիկայի, կիսահաղորդչային սարքերի ֆիզիկայի «նյութաբանության և հարակից բնագավառներում մասնագիտացող ուսանողների, մագիստրոսների և ասպիրանտների համար:

Գիրքը կարող է օգտակար լինել նաև պինդ մարմնի ֆիզիկան ինքնուրույն ուսումնասիրել ցանկացող գիտաշխատողների և ճարտարագետների համար:

Textbooks |