ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Չհագեցած միացությունների քիմիա
Դասախոսությունների շարք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 228 էջ

ISBN 978-5-8084-2001-4

Դասախոսությունների շարքում ներկայացված են օրգանական քիմիայում բացառիկ տեղ գրավող, չհագեցվածության տարբեր աստիճան ունեցող ածխաջրածինները և դրանց ֆունկցիոնալ ածանցյալները, ստացման եղանակները, քիմիական հատկությունները և կիրառման ոլորտները:

Նախատեսված է բուհերի «Օրգանական քիմիա» մասնագիտության մագիստրատուրայի «Չհագեցած միացությունների քիմիա» դասընթացի ուսանողների, ինչպես նաև ասպիրանտների և գիտաշխատողների համար:

Textbooks |