ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ստուգաբանություններ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 210 էջ

ISBN 978-5-8084-2008-3

Գրքում ամփոփված են տարբեր ժամանակներում Ալեքսանդր Մարգարյանի կատարած ստուգաբանական մեկնությունները: Դրանք մեծ մասամբ բարբառային բառերի և որոշ տեղանունների ստուգաբանական ճշգրտումներ են կամ տակավին չստուգաբանված բառերի բացատրություններ: 


Գիրքը օգտակար կարող է լինել բանասերների, պատմաբանների և բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են հայագիտությամբ կամ պարզապես սիրում են տեղեկացված լինել:

Textbooks |