ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Վաղ շրջանի բանաստեղծություններ (1910 - 1915 թթ.)
Վ. Ս. Մաղալյանի թարգմանությամբ և առաջաբանով: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015. - 318 էջ + 10 էջ ներդիր

ISBN 978-5-8084-2035-9

Ժողովածուն ընդգրկում է ռուս մեծ բանաստեղծ Սերգեյ Եսենինի վաղ շրջանի բանաստեղծությունները և դրանց զուգադիր՝ թարգմանությունները, որոնց մեծ մասը հայերեն է հնչում առաջին անգամ:

Academic Books | Arts