ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
ATHENA. «Համալսարանական ինքնավարությունը Հայաստանում վերլուծություն և գործողությունների քարտեզ»
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 36 էջ

ISBN 978-5-8084-2034-2

Իրականացվում է Եվրամիության «ՏԵՄՊՈՒՍ » ծրագրի աջակցությամբ Եվրահանձնաժողովի աջակցությամբ նախապատրաստված այս հրապարակումն արտացոլում է միայն հեղինակների տեսակետները, և այստեղ հիշատակված տեղեկատվության օգտագործման համար հանձնաժողովը որևէ պատասխանատվություն չի կրում:

ԵՀԱ ծրագիրն իրականացնող թիմ
Կառավարման, ֆինանսավորման և հանրային քաղաքականության մշակման բաժին
Թոմաս Էստերման, տնօրեն
Էնորա Բենեթոթ Փրյուվո, ծրագրի ղեկավար
Աննա- Լենա Քլեյս-Կուլիկ, ծրագրի ղեկավար
Փիթեր Մեյսոն, ծրագրի ղեկավար
Իզաբել Սիլվա, Վարչական օգնական

Academic Books | Business and Management