ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հովհաննես Շիրազ, Բանաստեղծը, Մարդը (Գիրք Բ)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 400 էջ

IBBN 978-5-8084-2045-8

«Հովհաննես Շիրազ» մենագրության Բ գիրքը, որ լույս է տեսնում մեծ բանաստեղծի ծննդյան 100-ամյակի տարում, ընդգրկում է գրականագետի այն ուսումնասիրությունները, որ գրվել են վերջին տարիներին: Մենագրության էջերում գրական ազգակցության տեսանկյունով ներկայացվում է Հ. Շիրազի սիրերգությունը, քննվում են նախորդ շրջանների հայ բանաստեղծների և աշուղագուսանական ու ժողովրդական բանարվեստի հետ առնչությունները, քառյակների աշխարհը: Առաջին ամբողջական խոսքն է ասվում վերջերս հրատարակված «Անի» և «Թոնդրակեցիները» պատմափիլիսոփայական, ազգային ու համամարդկային ծավալուն պոեմների գեղարվեստական յուրահատկությունների և արդիականության մասին:

Գիրքը նախատեսվում է գրականագետների, ուսուցիչների, ուսանողության և ընթերցող լայն շրջանների համար:

Academic Books | Language and Linguistics