ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Մ. Կ. Սաֆարյան
Համ(բ)Պ XIV համագումարը և նրա որոշումները: Պարտիայի կուրսը երկրի սոցիալաիստական ինդուստրացման համար
Academic Books
Համ(բ)Պ XIV համագումարը և նրա որոշումները: Պարտիայի կուրսը երկրի սոցիալաիստական ինդուստրացման համար
Դասախոսություններ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1958թ., 44 էջ
Academic Books | History