ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ռոկարիումների ձևավորման հիմունքները
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016 - 62 էջ

ISBN 978-5-8084-2052-6

Ձեռնարկը սովորեցնում է առանց դիզայներների օգնության ճիշտ կառուցել տարբեր տիպերի ռոկարիումներ, դրանց համար ընտրել բույսեր և իրականացնել համապատասխան խնամք: 

Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է ուսանողների, ասպիրանտների, բուսաբանության բնագավառում մասնագիտացող գիտաշխատողների, էկոլոգների համար: Օգտակար կլինի կենսաբանության ուսուցիչների, բնության սիրահարների, ինչպես նաև բոլոր նրանց համար, ովքեր զբաղվում են լանդշաֆտային դիզայնով և բնության պահպանության հարցերով:

Textbooks |