ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Գծային, երկրագծային, քառակուսային ձևեր և նրանց որոշ կիրառություններ (տեսական նյութ, խնդիրներով և վարժություններով)
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 70 էջ

ISBN 978-5-8084-2062-5

Ձեռնարկը նվիրված է ֆիզիկամաթեմատիկական ուղղվածությամբ ֆակուլտետներում կարդացվող «Գծային հանրահաշիվ» դասընթացի որոշ կարևոր հարցերին:

Այն կարող է օգտակար լինել գծային հանրահաշվով բոլոր հետաքրքրվողներին:

Textbooks |