ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
ՀՀ աշխատաշուկան. իրավիճակը և միտումները
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 176 էջ

ISBN 978-5-8084-2061-8

Աշխատությունում քննարկվում և վերլուծվում է ՀՀ տնտեսության զարգացման ներկայիս փուլում աշխատաշուկայի իրավիճակը, և դրա հիման վրա ուրվագծվում են միտումները: Գիրքը կարող է օգտակար լինել աշխատանքի տնտեսագիտությունն ուսումնասիրողների և ուսանողների համար:

Academic Books | Economics and Finance