ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Աշոտ Երկաթ. թագավոր Հայոց
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 120 էջ

ISBN 978-5-8084-2058-8

Մենագրությունը նվիրված է Հայոց պատմության մեծագույն գործիչներից մեկի` Աշոտ Երկաթի գահակալության շրջանի իրադարձություններին, որոնք հենքային նշանակություն ունեցան Բագրատունյաց թագավորության հետագա գոյության համար:

Աշոտ Երկաթը մեր պատմության ամենաեռանդուն քաջամարտիկներից է, ով իր գահակալության 15-ամյա պատմափուլում անընդհատ գտնվելով պատերազմների մեջ` երբեք չընկրկեց և մշտապես հավատարիմ մնաց իր նպատակին` Հայաստանի ազատագրությանը, որն էլ ի վերջո իրագործեց: 

Սույն աշխատությունը, որտեղ ամբողջական վերլուծության է ենթարկված Աշոտ Երկաթի գործունեությունը, հասցեագրված է հայագետներին ու կովկասագետներին, ինչպես նաև միջնադարով հետաքրքրվող ընթերցողներին:

Academic Books | History