ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Արդյունավետ միջազգային հաղորդակցություն
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 60 էջ

ISBN 978-5-8084-2071-7

«Արդյունավետ միջազգային հաղորդակցություն» մագիստրոսական դասընթացի ծրագիրը մշակվել է Երևանի պետական համալսարանի Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհրդի և Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի կողմից ներկայացված կրթական ծրագրերի պահանջներին համապատասխան: Այն նախատեսված է «Միջազգային հարաբերություններ» մագիստրոսական ծրագրում ընդգրկված ուսանողների և արդյունավետ հողորդակցության հիմնախնդիրներով հետաքրքրվողների համար:

Textbooks |