ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Կենսաակտիվ պոլիմերներ
Դասախոսությունների շարք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 90 էջ

ISBN 978-5-8084-2076-2

Ուսումնական ձեռնարկը կազմված է ԵՊՀ դեղագիտության և քիմիայի ֆակուլտետի «Կենսաակտիվ պոլիմերներ» առարկայի ուսումնական ծրագրին համապատասխան: Վերջին ժամանակներս կենսաակտիվ պոլիմերները լայն կիրառություն են գտել տարբեր բնագավառներում, այդ թվում՝ բժշկության, դեղագործության մեջ, կենսասենսորներում և այլուր: Ձեռնարկում համառոտակի քննարկվում են այդ պոլիմերների տեսակները, դրանց ներկայացվող պահանջները, կառուցվածքի մոդելավորման և օրգանիզմում դրանց գործելու հիմնական սկզբունքները, սինթեզի եղանակները, ինչպես նաև դրանց կիրառությունը և կիրառական հնարավորությունները:

Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է դեղագիտության և քիմիայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի ուսանողների համար: Այն կարող է օգտակար լինել նաև դեղերի սինթեզով զբաղվող մասնագետների, ինչպես նաև նոր կենսատեխնոլոգիաների կիրառմամբ հետաքրքրվող անձանց համար:

Textbooks |