ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայոց արևելից կողմերի և Աղվանքի պատմության ու պատմական աշխարհագրության հարցեր
Հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 348 էջ

ISBN 978-5-8084-2082-3

Ժողովածուն ընդգրկում է անվանի հայագետ Բաբկեն Հարությունի Հարությունյանի այն գիտական հրապարակումները, որոնք վերաբերում կամ առնչվում են Հայոց Արևելից կողմերի և Աղվանքի պատմությանն ու պատմական աշխարհագրությանը: 

Ներկայացվում են նաև Հայոց պատմութունը նենգափոխող ադրբեջանցի հեղինակների կեղծ ու շինծու դրույթների բացահայտմանն ու հանրայնացմանը միտված Բ. Հարությունյանի ուսումնասիրությունները: Հընթացս մեծ գիտնականը բացահայտում է Հայաստանի և հարևան երկրների պատմության այնպիսի իրողություններ, որոնք դարձյալ ու դարձյալ ցուցադրում են պատմության ադրբեջանական կեղծարարության սնանկությունը: 

Սույն հրատարակությունը հասցեագրվում է հայագետներին, կովկասագետներին և քննարկվող խնդիրներով հետաքրքրվող հանրությանը:

Textbooks |