ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Սարգիս Կուկունյանի արշավանքը
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 180 էջ

ISBN 978-5-8084-2087-8

Մենագրությունում վերլուծվում և գիտականորեն լուսաբանվում է Սարգիս Կուկունյանի գլխավորած արշավանքը հայ ազգային-ազատագրական պայքարի համապատկերում, այդ թվում` ազատագրական պայքարի դերը Սարգիս Կուկունյանի` որպես ազատագրական պայքարի առաջամարտիկի ձևավորման գործում, Ս. Կուկունյանի գլխավորած արշավանքի նախապատրաստությունը, արշավանքը և դրա ձախողումը, ինչպես նաև խմբի դատավարությունը, աքսորն ու հետաքսորյան շրջանի իրադարձությունները:

Մենագրությունը նախատեսված է բուհերի մասնագիտական ֆակուլտետներում դասավանդելու, պատմաբանների, ինչպես նաև գիտական լայն շրջանակների համար:

Textbooks |