ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2015 թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու
ԵՊՀ, Իրավագիտության ֆակուլտետ: Խմբագիր՝ Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 600 էջ

ISBN 978-5-8084-2088-5

Ժողովածուն ընդգրկում է 2015 թ. դեկտեմբերի 8-ի նստաշրջանի զեկուցումները, որոնք վերաբերում են իրավունքի տարբեր ճյուղերի հիմնախնդիրներին: Կարող է օգտակար լինել ուսանողներին, մագիստրոսներին, ասպիրանտներին և իրավագիտության հարցերով հետաքրքրվողներին:

Academic Books | Law